Logo Innlandet Hundesenter Utdanning logo stor png.png

Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan Innlandet Hundesenter og Utdanningssenter for hundetrenere AS samler inn, behandler og bruker personopplysningene. Erklæringen er formulert i henhold til Datatilsynets veileder.

1. Hvem er behandlingsansvarlig?
Hos Innlandet Hundesenter og Utdanningssenter for hundetrenere AS er innehaver og daglig leder Lisbeth Borg de Waard hovedansvarlig for behandlingen av dine opplysninger og data. Innehaver informerer de ansatte om hvordan opplysningene skal behandles slik at de til en hver tid er oppdatert på våre rutiner for behandling av personopplysninger som kommer Innlandet Hundesenter og Utdanningssenter for hundetrenere AS i hende.


2. Hvordan samler vi inn data

Dine data blir samlet inn på 4 ulike vis:
a) Kurspåmelding 
b) Søknad til hundetrenerutdannelsen
c) Når du sender oss mail eller fyller inn kontaktskjema på vår hjemmeside
d) Ved påmelding på våre e-postkurs eller Nyhetsbrev på nettsiden eller via Facebook.


3. Hva er formålet?
Når du kontakter oss, melder deg på kurs, søker på hundetrenerutdannelsen eller melder deg på Nyhetsbrev vil det ofte være nødvendig å samle inn data om deg. Hvilke opplysninger vi samler inn og behandler vil variere avhengig av hva du melder deg på eller søker. Vi samler typisk inn opplysninger som f.eks. navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, finansielle informasjoner, IP-adresse samt øvrige informasjoner som er nødvendige for at du kan delta på våre kurs, aktiviteter og hundetrenerutdannelse. Utover dette registrerer vi dine opplysninger med det formål å overholde lovkrav.

a) Kurspåmelding: vi ber kun om de aller mest nødvendige opplysningene fra deg for å kunne kontakte deg i løpet av kurset med eventuelle beskjeder eller informasjon vedrørende kurset du går.

b) Søknad til hundetrenerutdannelsen: vi trenger din kontaktinformasjon for å kunne kontakte deg gjennom hele utdanningsperioden. Din fødselsdato er nødvendig da utdannelsen har en aldersgrense, og dine svar på spørsmålene er nødvendig for oss for å kunne vurdere opptaksgrunnlaget ditt.

c) Kontaktskjema/e-post: her trenger vi dine mest nødvendige kontaktopplysninger for å kunne svare på din henvendelse.

d) Påmelding på e-postkurs eller Nyhetsbrev: dine opplysninger vil kun bli brukt til å sende deg den informasjonen du har bedt om i innmeldingen. E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet.

 
4. Hvor lenge holder vi på dine opplysninger?
For ordinære kurs, nettkurs, e-postkurs: Den personlig informasjon vil bli slettet ved årsskifte for inneværende år du melder deg på kurs, med mindre vi er pålagt å holde dem lenger av juridiske årsaker. For eksempel krever loven oss å lagre regnskapsbillag i 5 år.

Opplysningene i søknader til hundetrenerutdannelsen vil bli slettet umiddelbart dersom søkeren trekker sin søknad eller ikke blir tatt opp til hundetrenerutdannelsen.
Dersom din søknad blir godkjent vil vi lagre din søknad og dine data under hele utdannelsen og i inntil 6 måneder etter fullført utdannelse. Deretter vil personlig informasjon bli slettet, med mindre vi er pålagt å holde dem lenger av juridiske årsaker. For eksempel krever loven oss å lagre betalingsinformasjon/regnskapsbillag i fem år.

For hundetrenerutdannelsen og Hundepasserskolen: ditt navn vil være lagret hos oss i en oversikt over alle våre elever på ubestemt tid etter kurset/utdannelsen. Ønsker du at vi sletter din kontaktinformasjon etter utdannelsen kan du be om å få disse slettet men du vil da ikke være oppført på våre lister over tidligere elever.

Hvis du har meldt deg på våre Nyhetsbrev vil dine data bli lagret så lenge du selv ikke sletter deg via avmeldingsknappen som følger i hver mail, eller ber oss om å slette deg fra mailinglisten.

 
5. Hvilke personopplysninger behandles?

Vi bruker kun de opplysningene du har gitt oss via kurspåmelding, påmelding til Nyhetsbrev eller kontaktskjema. 
- Navn og adresse på avsender og mottaker
- Telefonnummer
- Betalingsadresse
- E-mailadresse
- Betalingsinformation
- IP-adresse
- Informasjon om hundens rase, alder og navn
- Informasjonen du gir oss på søknaden til hundetrenerutdannelsen

 

6. Er det frivillig å gi fra seg opplysningene?
Ditt samtykke er frivillig. Angrer du, har du mulighet for å trekke ditt samtykke tilbake.

Hvis du ønsker at vi skal rette eller slette personopplysninger, som vi har registrert om deg, hvis du ikke ønsker å motta ytterligere henvendelser fra oss eller hvis du har spørsmål til ovenstående betingelser, ber vi deg vennligst å kontakte oss på kontakt@innlandethundesenter.no

Det er frivillig å gi oss dine opplysninger og data. Vær oppmerksom på at siden vi har påmelding til kurs på nettsiden vår, er vi avhengig av din betalingsinformasjon for å kunne få registrert påmeldingen din. 
Ved søknad til hundetrenerutdannelsen har vi behov for svar på spørsmål i søknaden for å kunne behandle den.


7. Tredjeparts nettsteder

Vår nettside kan inneholde lenker til andre nettsteder. Vi har ingen innflytelse på disse nettstedene og kan ikke garantere at selskapene behandler data så trygt som vi gjør. Vi anbefaler at du først leser deres personvernregler før du bruker dem.

 
8. Utleveres opplysningene til tredjeparter og hvem er dette?

Noen av selskapene vi jobber med, ligger i land utenfor EU. Lovgivning i disse landene gir ikke alltid den samme beskyttelsen av personopplysninger som EU. Vi har inngått avtaler med selskaper som garanterer databeskyttelse.

Vi samarbeider med fire eksterne databehandlere utenfor EU. Disse er Stripe for betalingsløsning og Simplero for påmelding. I tillegg til Google Analytics v/Google LLC. og Facebook Inc. De nødvendige garantier for overføring av opplysninger til USA er sikret gjennom databehandlerens sertifisering under EU-U.S. Privacy Shield, jfr. EU Persondataforordningens art. 45.

Kredittkortinformasjon lagres ikke på vår server. Alle kjøp går via Stripe Payments Europe, Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin.

9. Hvordan sikres, slettes og arkiveres opplysningene?
Dine opplysninger arkiveres i vår egne lukkede database hos våre samarbeidspartner som behandler finansielle opplysninger og betalinger og kurspåmeldinger. Dine opplysninger deles ikke med andre og slettes når du enten melder deg av/avslutter abonnementet eller ber om å få bli slettet.

Sletting av opplysninger gjøres innen 1 virkedag dersom du ber oss slette dine kontaktopplysninger. Vi er lovpålagt å ta vare på betalingsinformasjon i fem år.

Du kan sende en forespørsel om å vise, redigere, slette eller overføre din personlige data. For eksempel kan du sjekke om dataene dine er riktige. 

Har du kjøpt nettkurs hos oss, så har du også rett til å få slettet alle data vi har lagret om et. Men det betyr i så fall at vi ikke lenger har mulighet til å levere deg den tjenesten du har kjøpt, da det ikke vil være mulig å logge inn på våre nettkurs uten e-post adresse og passord.

For å sikre trygghet og beskyttelse for deg er det kun et begrenset antall personer med et saklig behov som har adgang til dine personopplysninger. Vår sikkerhetsprosedyre blir løpende revidert i takt med den nyeste teknologiske utvikling og trusselbilde. Våre medarbeidere skal følge interne prosedyrer omkring håndtering av persondata som inneholder instrukser og foranstaltninger som skal tjene til å beskytte dine personopplysninger effektivt.

Vi tar forholdssregler for å sikre at vårt nettsted ikke inneholder virus eller annet relatert til dette. Dog kan vi aldri garantere en fullkommen sikkerhet ved dataoverførsler. Det betyr at det kan være risiko for at andre uberettiget tar seg adgang til våre opplysninger.
Innlandet Hundesenter og Utdanningssenter for hundetrenere AS kan ikke gjøres ansvarlig for tap av noen art som måtte oppstå ved bruk av vårt nettsted som følge av innbrudd i våre systemer eller andre driftsforstyrrelser som vi ikke er ansvarlig for. Du avgir derfor dine opplysninger på eget ansvar. Vi har sikkerhetsforanstaltninger som gjør dataene utilgjengelige for uvedkommende og forebygger tap og skade. NB! Dataoverføring via Internett er aldri 100 % trygt. Vi tar alle rimelige forholdsregler for å beskytte dataene, men kan ikke gi noen garanti for sikkerheten. Vi anbefaler at du beskytter deg selv og dine opplysninger ved å lukke din browser etter bruk, installerer antivirus software og løpende oppdaterer din software.

Du har krav på en kopi av de personopplysningene vi har om deg. Henvend deg til kontakt@innlandethundesenter.no, så svarer vi innen 1 virkedag med en oversikt over de opplysningene vi måtte ha om deg.

Hvis det gjøres betydelige endringer i retningslinjene for personvern, vil vi gjøre rimelige forsøk på å varsle deg om det.


10. Hvilke rettigheter har den registrerte og hvilket lands lovverk gjelder?

Ditt samtykke er frivillig. Angrer du, har du mulighet for å trekke ditt samtykke tilbake.

Hvis du ønsker at vi skal rette eller slette personopplysninger, som vi har registrert om deg, hvis du ikke ønsker å motta ytterligere henvendelser fra oss eller hvis du har spørsmål til ovenstående betingelser, ber vi deg vennligst å kontakte oss på


11. Facebook

Vi bruker Facebook page plugin og Facebook kommentarer som benytter infokapsler. Facebook cookies settes hvis du tidligere har besøkt Facebook, eller har klikket «liker» eller en annen link på vår Facebook side. Cookies/infokapsler brukes også i forbindelse med tilbud og annonser på Facebook.


12. Google Analytics
Google Analytics er et analyseverktøy vi bruker for å anlysere brukeroppførsel på . Dette er en gratistjeneste fra Google som gjør det mulig se antall besøkende, sidevisninger, trafikkilder, lengde på besøk, geografisk lokasjon og mye mer. For å lagre informasjon om de besøkende, benytter Google Analytics et javascript, som igjen lager 5 forskjellige informasjonskapsler. Disse informasjonskapslene benyttes til å lagre bevegelsesmønsteret på et nettsted og hver enkelt bevegelse. Disse informasjonskapslene er:

__utma: Lagres i 2 år fra siste besøk.
__utmb: Lagres i 30 min fra siste besøk.
__utmc: Lagres til nettleseren lukkes.
__utmz: Lagres i 6 måneder fra siste besøk.
__utmv: Lagres i 2 år fra siste besøk.
_ga: Lagres i 2 år fra siste besøk.

 

Dersom du har spørsmål om personvernreglene, vennligst kontakt vår datahåndteringsansvarlig Lisbeth Borg de Waardved å sende en e-post til: kontakt@innlandethundesenter.no.